Opholdsstedet Forza | mennesket i fokus

Børne- og ungehjem: Pædagogisk indsats for Børn og unge

Mødet med mennesket

På opholdsstedet Forza er mennesket i fokus, her er både hjerterum og højt til loftet. Vi vægter hjemlige rammer, hvor samspillet med de unge er i højsædet. Der er plads til fem unge på vores afdeling, for her skal være tid til opmærksomhed, omsorg, nærvær til den enkelte unge.

Vi lægger stor værdi i at møde de unge i øjnehøjde, med fokus på at skabe udviklingsorienteret miljøer og trygge rammer, hvor de unge kan udvikle sig, og lære at tackle livets udfordringer på en hensigtsmæssig måde. Der arbejdes med udgangspunkt i metoden mentalisering, hvor personalet støtter den unge i at anvende færdigheder fra mentalisering, således den unge opnår bedst mulighed for fysisk og mental sundhed og trivsel, herunder også at blive mere psykisk robust, få mere selvtillid og blive bedre problemløser.

Børne- og ungehjem der skaber tryghed for den unge

På opholdsstedet Forza arbejder vi hen mod at skabe så meget tryghed, forudsigelighed og stabilitet for hver enkelte ung, hvor der, sammen med det kompetente personale, skabes mulighed for at finde frem til den unges ressourcer, ønsker og drømme.

Vores store fokus er på at skabe hjemlige rammer, og miljøer med fokus på udvikling og læring. Vi inddrager den unge i dagligdagen og giver mulighed for medbestemmelse i hverdagen på Forza gennem ugentlig husmøde.

Det gode samarbejde med mennesket i fokus