Forældre / pårørende

Alt det, du bør vide som forældre eller pårørende

På Forza tilbyder vi hjemlige rammer i et naturskønt område. Den unge bliver mødt af faglige og kompetente medarbejdere i hverdagen. Vi møder den unge i øjenhøjde, og vores fokus er at skabe udvikling og trivsel hos den unge. Vi støtter den unge i dennes drømme gennem det pædagogiske arbejde i hverdagen.

Den unge bliver enten tilknyttet et skoletilbud eller anden form for beskæftigelse. Der bliver udarbejdet en ugestruktur i samarbejde med den unge. Der er rig mulighed for at tilknytte den unge i det lokale foreningsliv, hvor der er mulighed for fodbold, håndbold, skydning, ridning m.m.

På vores afdeling er der mulighed for at benytte vores gamerrum, eller aktivitetsrum med bordtennis, bordfodbold eller fitness, hvis det skal være fysisk. På vores udendørsarealer er der fodboldbane og bålplads, når vejret er til det. I haven er der flere oaser, hvor man kan koble fra og slappe af.

Hvad tilbyder vi?

Høj norming

Forza vægter en høj normering så der er tid til den enkelte ung. Vi tror på, at det er i samspillet, der skabes relation mellem personalet og den unge.

Høj faglighed

På Forza er målet, at personalet har en relevant uddannelse inden for området vi arbejder med. Vi har tæt samarbejde med kompetente personer og virksomheder, som kan være med til at udvikle vores metoder og tilgange.

Intime rammer

De hjemlige rammer vægtes højt på Forza da, vores ideologi der bl.a. hviler på, rolige og trygge omgivelser er en stor del af det pædagogiske arbejde.

Kontaktperson

Når man som ung bliver indskrevet på Forza, får den unge tilknyttet en primær kontaktperson samt en sekundær kontaktperson. Deres ansvarsområde er afholdelse af ungesamtaler, og oprettelse af delmål med udgangspunkt i den unges drømme, ønsker samt den givende handleplan som Forza får af den anbringende myndighed.

De vil have overblikket over samværsplanen, og de vil også have ansvaret for den ugentlig opdatering til forældre. Endvidere vil det være kontaktpersonen som, på sigt vil have kontakten med sagsbehandlere, da det er kontaktpersonen der har de skemalagte samtaler med den unge.

Skole, uddannelse og beskæftigelse

Skole

Når man bor på Forza, går man i skole på et af tilbuddene Ringkøbing Skjern kommune kan tilbyde. Hvor den unge skal gå i skole, finder vi ud af sammen med den unge, forældre, sagsbehandler og PPR som er dem, der finder skoletilbud til alle.

På Forza forventer vi af alle vores unge, at de passer passer sin skole og er undervisningsparat. De unges kontaktpersoner taler løbende, for at sikre et godt tværfagligt samarbejde, sammen med lærere, og hører hvordan det går. Vi understøtter løbende den unge med lektiehjælp, eller hvis der skulle opstå problemstillinger med klassekammeraterne eller lærerene på skolen.

Uddannelse

Hvis den unge har afsluttet folkeskolen, så finder vi sammen ud af hvad den unge skal i samarbejde med en UU-vejleder. Unge der bor på Forza, har samme tilbud til uddannelse og beskæftigelse som alle andre.

Beskæftigelse

Har en af vores unge et ønske om fritidsarbejde eller praktik, vil Forza være behjælpelig med dette. Der er rig mulighed for at gøre brug af vores netværk i lokalområdet.

Beskæftigelse kan også være at hjælpe med rengøring, havearbejde eller indkøb sammen med personalet. Her vil der være mulighed for, at der kan blive udbetalt a-dusør sidst i måneden i en periode.

Husmøde

På Forza er den unge en del af huset og dagligdagen. Derfor afholdes der husmøde hver uge, med fokus på at inddrage den unge i beslutningen om udførelse af madplan, aktivitetsplan og ønsker til indkøb m.m.

Målet med husmøde er at inddrage den unge i et demokratisk miljø, hvor der er medbestemmelse på afdelingens dynamikker, og et forum med mulighed for at løse uoverensstemmelser og eventuelle problemstillinger gennem dialog.

Besøg

Som anbragt ung må den unge både få besøg af familie, venner og kæreste på afdelingen. Det er dog vigtigt, at der laves aftaler med personalet inden besøget. Overnatninger kan som udgangspunkt imødekommes i ferier og weekender.

Ved besøg på afdelingen har Forza en forventning om besøgende overholder husorden. Hvis dette ikke er tilfældet, kan personalet afbryde besøget.

Forældresamarbejde

Forzas afsæt er, at det er bedst for den unge, hvis I som forældre, og vi på Forza, taler godt sammen. Derfor vægter vi et tæt samarbejde med forældre, hvor der både skal være plads til uenighed og frustrationer. Forza har en stor tro på, at et tæt samarbejde mellem Forza og forældre, vil komme den unge til gavn.

Lige når jeres barn flytter ind, er der mange praktiske ting, der skal på plads. Samtidig skal vi alle lære hinanden at kende. Der er to fra personalet, som bliver tilkoblet som primær og sekundær kontaktperson. Her vil I hver 14. dag få en opdatering omkring hvordan det går på Forza. I er altid velkomne til at ringe vedrørende spørgsmål eller forespørgsler. Her ringer I til afdelingens telefonnummer.

Vi har en stor forståelse for den situation I kan stå i, som familie, og betydningen det har, at have sit barn anbragt på et opholdssted, hvorfor vi altid står til rådighed.

Sovende nattevagt

Forza er et døgnbemandet opholdssted. Derfor er der altid en sovende nattevagt, som altid er til rådighed, hvis der skulle opstå en situation hos den unge. Der bliver altid taget afsæt i husets og den unges tilstand, og derfor er der også mulighed for en vågen nattevagt.

Den unge har altid mulighed for at komme i kontakt med den sovende nattevagt gennem afdelingens telefon, eller ved at komme ned til vagtværelset.

Se filmen om os

Det gode samarbejde med mennesket i fokus