Personale

Alt det, du bør vide om personalet

Enrico Lund

Med en solid baggrund i socialt arbejde siden starten af 90’erne har Enrico arbejdet på flere bosteder, opholdssteder og inden for det offentlig blandt andet i psykiatrien. Hans erfaringer inkluderer håndtering af stofmisbrugere, domsanbragte voksne og unge, personer med imbecil begavelse og langvarigt engagement med ADHD gennem ADHD Foreningen. Enrico har også faciliteret afrusningsture for misbrugere i forsvaret i en periode på 3 år i midten af 90’erne.

 • Fast ansat på 37 timer
 • Fremadrettet: Undervisning i mentalisering samt førstehjælps kursus.
 • Enrico er samtidig vores alt muligt mand i huset hvor han ligeledes inddrager de unge i de daglige.
 • Kursus i voksen ansvarsloven
 • Kursus i AMR
 • Løbende supervision i mentalisering (hver 14.dag)

Annette Forsmann

Annette er uddannet Ernæringsassistent og er i maj måned tilmeldt pædagogisk assistent uddannelsen. Annette er ligeledes vores medicin ansvarlig.

 • Fast ansat på 37 timer

Kursus:

 • MAGTANVENDELSE PÅ BØRNE OG UNGEOMRÅDET – LOS.

2021/2022 Kursuslængde: 2 dage

 • MENTALISERING

2021/2022 – Kursuslængde: 5 dage

 • MENTALISERING

2021/2022 – Kursuslængde: 5 dage

 • Selvbestemmelsesret – det juridiske udgangspunkt
 • lovhjemler til magtanvendelse
 • formål og anvendelsesområdet for reglerne i serviceloven om magtanvendelser
 • generelle principper for anvendelse af magt i omsorgsarbejdet
 • nødret og nødværge
 • handleplaner og klageregler
 • registrering og klage
 • DIAGNOSER OG DIAGNOSEFORSTÅELSER – BETYDNINGER OG PÆDAGOGISK PRAKTISK MED PSYKOLOG JESPER BIRK OG PSYKIATER JAKOB BIRK

2022 – Kursuslængde: 3 dage

 • MEDICINHÅNDTERING

2022 Kursuslængde: 2 dage

 • Kursus i voksen ansvarsloven
 • Løbende supervision i mentalisering (hver 14.dag)
 • Fremadrettet: Undervisning i mentalisering samt førstehjælps kursus

Camilla Elizabeth Christensen

Camilla er nyuddannet pædagog fra 2024. Camilla har blandt andet været tilknyttet SSP i Vejen kommune. Camilla kommer som nyuddannet med en masse ny pædagogfaglig viden, og er samtidig hele tiden nysgerrige på praksis.

 • Fast ansat på 37 timer
 • Tilvalgt fag: 3 måneders intensiv undervisning om “Misbrug og den afhængige personlighed”
 • Fremadrettet: Undervisning i mentalisering samt førstehjælps kursus
 • Løbende supervision i mentalisering (hver 14.dag)

Maja Lyder Nielsen

Uddannet pædagog 2020. Stedfortræder på Forza.

 • Fast ansat på 37 timer
 • KRAP uddannelse 2022-2023
 • SFT (Socialfærdighedstræning) 2022
 • Erfaring fra tidligere opholdsstedet 2021-2023
 • Valgfrit modul – Natur og friluftsliv.
 • Bachelor projekt – Ensomhed bandt unge.
 • Fremadrettet: Undervisning i mentalisering samt førstehjælps kursus
 • Kursus i voksen ansvarsloven
 • Løbende supervision i mentalisering (hver 14.dag)

Daniel Skovsted Nielsen

Daniel er MASKINARBEJDER – TEKNISKE SKOLE HERNING 2000 – 2004 (Erhvervsuddannelser), men kommer med en lang livserfaring. Daniel er rolig som person, ydermere fremstår Daniel som troværdig overfor de unge.

 • Fastansat på 20 timer.
 • Påbegynder kursus i maj i: Personlighedsforstyrrelser, psykologisk funktion og dynamik.
 • Fremadrettet: Undervisning i mentalisering
 • Kursus i voksen ansvarsloven
 • Løbende supervision i mentalisering (hver 14.dag)
 • BRAND KURSUS Afsluttet 2003 – Kursuslængde: 1 dag
 • FØRSTEHJÆLPSKURSUS Afsluttet 2002 – Kursuslængde: 7 dage

Jannie Møller

Jannie er ikke uddannet, men har siden 2020 arbejdet med børn og unge på opholdssteder.

 • Har gennem tidligere arbejde, arbejdet med mentalisering og den mentaliserende tilgang.
 • Fremadrettet: Undervisning i mentalisering samt førstehjælps kursus.
 • Arbejdet nogle år som fængselsbetjent.
 • Kursus i voksen ansvarsloven
 • Løbende supervision i mentalisering (hver 14.dag)

Rasmus Gammelgaard

Daglig leder, uddannet pædagog 2014. Har 10 års erfaring inden for arbejdet med børn og unge på opholdssteder.

 • Kursus i SFT. (Social færdighedstræning)
 • Kursus i konflikt håndtering
 • PAV-uddannelse (Prøv-Andre-Veje) ->misbrugsforbyggende.
 • Kursus i voksen ansvarsloven
 • Kursus i AMR
 • Kursus i KAT (Kognitiv affektiv træning)
 • Kursus vdr. Rusmidler blandt børn og unge.
 • Løbende supervision i mentalisering (hver 14.dag)
 • Fremadrettet: Undervisning i mentalisering samt førstehjælps kursus.

Se filmen om os

Det gode samarbejde med mennesket i fokus